Nieuwe penningmeester en voorzitter

Geplaatst op: 05-02-2019

Nieuwe voorzitter en penningmeester voor CMV Prinses Margriet

 

Tijdens de ledenvergadering van dinsdag 29 januari stond ook de bestuursverkiezing op de agenda.

Het afgelopen jaar hebben Karlo Veijer en Gerard Korterink aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Karlo heeft vanaf 2011 de rol als penningmeester vervuld, terwijl Gerard vanaf 2014 voorzitter is geweest. Beide heren werden bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren en kregen een bos bloemen en een presentje aangeboden.

 

Het afgelopen jaar is er vanwege het aftreden van de voorzitter en penningmeester gezocht naar nieuwe bestuursleden. CMV Prinses Margriet is erg blij dat er twee nieuwe bestuursleden gevonden zijn: Tim Krale zal de rol van penningmeester gaan vervullen en Berwout Russcher zal de rol van voorzitter op zich nemen.

 

Van links naar rechts: Karlo Veijer, Tim Krale, Gerard Korterink en Berwout Russcher

Copyright 2014 Muziekvereniging Prinses Margriet alle rechten voorbehouden