Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van Christelijke Muziekvereniging Prinses Margriet heeft tot doel nadere bepalingen en regels te stellen als aanvulling op hetgeen in de statuten van de vereniging staat vermeld. Bestuur en leden van de vereniging worden geacht te handelen conform de voorgeschreven regels in de statuten. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.