Ledenvergadering 2023

Dinsdagavond 7 februari hadden we weer onze jaarlijkse ledenvergadering. Op deze avond werd teruggeblikt op 2022, vooruitgekeken naar de rest van ons jubileumjaar 2023 en werden onder andere de financiën en nieuwe plannen besproken.
 
Op de ledenvergadering worden de jubilarissen ook altijd gehuldigd. Dit jaar was er 1 jubilaris: Hannah Janssen is 12,5 jaar muzikant en kreeg hiervoor een speldje en een oorkonde.
 
Een ander vast onderdeel is de bestuursverkiezing. Hannah Janssen was aftredend en heeft besloten om zich niet herkiesbaar te stellen. Ze werd bedankt voor het werk wat ze de afgelopen jaren voor de vereniging heeft gedaan. Gelukkig is er een vervanger gevonden: José Pruim zal haar plek in het bestuur overnemen.
 
We hopen u tijdens één van onze optredens dit jubileumjaar te mogen begroeten. Staat 25 maart (slagwerkconcert) en/of 24 juni (zomeravondconcert) al in uw agenda? Voor het concert op 25 maart zijn via onze webshop kaartjes te koop: https://www.cmvprinsesmargriet.nl/…/toegangskaarten…/